Soita ja varaa koulutus 040 5345597

JT Fire Protection – turvaa toimintasi. JT Fire Protection – safeguarding your actions. JT Fire Protection – Защищает вашм действия

JT Fire Protection  alkusammutuskoulutus, tulityö– ja työturvallisuukorttikoulutuksia.

Koulutamme niin yhteisöjen ja yritysten henkilökuntaa kuin myös yksityisiä tahoja kohti turvallista ja hyvinvoivaa tulevaisuutta sekä reagoimaan harkitusti ja valppaasti onnettomuustilanteissa. Oikein toimimalla voidaan etukäteen torjua aineellisia ja inhimillisiä vahinkoja, sekä lieventää seurauksia onnettomuuden tapahduttua.

Koulutusten tavoitteena on parantaa yhteisöjen ja yritysten turvallisuuskulttuuria eli opastaa henkilökuntaa tunnistamaan riskit, toimimaan vaaratilanteissa tehokkaasti ja turvallisesti sekä minimoimaan vahingot hätätilanteissa.

Suurin osa turvallisuuskoulutuksistamme on työpäivän pituisia. Koulutukset voidaan järjestää asiakkaan omissa tiloissa tai meidän tiloissamme ja ne toteutetaan kaikissa olosuhteissa rennon motivoivassa ilmapiirissä, tinkimättä kuitenkaan lakisääteisistä määräyksistä. Koulutustemme hinnat muodostuvat järjestettävän tarjoilun, paikan ja ajankohdan mukaan.

Järjestämme säännöllisesti myös avoimia alkusammutuskoulutus, tulityö– ja työturvallisuukorttikoulutuksia paikkakuntina pääsääntöisesti Vantaa ja Tampere, Pirkanmaa.

Palveluihimme kuuluu:

  • Alkusammutuskoulutus
  • Tulityökorttikorttikoulutus
  • Työturvallisuuskorttikoulutus
  • Paloturvallisuuskoulutus
  • Ensiapukurssit
  • Hätäensiapukurssi
  • Sukelluspalvelut
  • Poistumisharjoitus
  • Pelastussuunnitelmat

Tulipalo tietoa:

Tulipalo on hallitsemattomasti valloilleen päässyt tuli. Se aiheuttaa helposti suurta tuhoa. Tavallisimmin tulipalolla tarkoitetaan rakennuksen palamista, mutta myös metsä- tai muuta paloa voidaan nimittää tulipaloksi.

Tulipalo syttyy monissa tapauksissa tulen tai helposti syttyvien aineiden varomattomasta käsittelystä. Sen voi sytyttää myös vika lämmityslaitteissa tai sähköjohtimien välille syntynyt oikosulku. Ajalla ennen ukkosenjohdattimen keksimistä salamatkin sytyttivät usein tulipaloja. Tahallisesti sytytettyä tulipaloa sanotaan tuhopoltoksi. Jos tuhopolton motiivina on pakkomielteinen psyykkinen häiriö, tilaa kutsutaan pyromaniaksi. Erityisen suuria tulipaloja aiheuttavat sodissa pommitukset, jotka varsinkin toisen maailmansodan aikana saivat muutamissa kaupungeissa aikaan jopa tulimyrskyjä.

Entisinä aikoina, kun Suomessa kaupungeissakin oli etupäässä puutaloja ja kadut niiden välissä olivat kapeita, syttyi toistuvasti kokonaisen kaupungin tuhonneita tulipaloja. Suurelta osin tästä syystä monet Suomen kaupungit kaavoitettiin 1700- tai 1800-luvulla kokonaan uudestaan, usein suuren kaupunkipalon jälkeen, sellaisiksi että entistä leveämmät kadut muodostavat säännöllisen ruutukaavan.

Tulipalojen sammuttamiseksi kunnat ylläpitävät palokuntia. Niiden lisäksi on olemassa myös vapaaehtoisia palokuntia. Suomessa pelastuslaissa (29.4.2011/379) säädetään paitsi palojen sammuttamisesta, myös toimenpiteistä niiden ennalta ehkäisemiseksi. Lain mukaan rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen ja että pelastustoiminta on onnettomuuden sattuessa mahdollista. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu[1]. Laissa on säännöksiä myös rakennusten ja laitteiden käyttöturvallisuudesta ja palotarkastuksista.

Tulipalon varalta vakuutusyhtiöt myyvät palovakuutuksia, jotka, kattavuutensa mukaan, korvaavat palon aiheuttamat vahingot joko kokonaan tai osittain.

 

 

Ota yhteyttä ja kysy tarkempia tietoja kursseista ja palveluistamme. Toimimme pääsääntöisesti Pirkanmaan alueella. Tästä

 

Kaikki kouluttajamme työskentelevät pääsääntöisesti pelastusalalla ja heillä on vuosien kokemus mm. palo- ja työturvallisuudesta, onnettomuuksista ja ensihoidosta.

Alkusammutuskoulutus, tulityö- ja työturvallisuukorttikoulutuksia kokeneiden ammattilaisten opastuksella!

 

Alkusammutuskoulutus

 

 

alkusammutus
Alkusammutuskoulutus
Alkusammutuskoulutus
alkusammuttaminen
Kaikki kouluttajamme työskentelevät pääsääntöisesti pelastusalalla ja heillä on vuosien kokemus mm. palo- ja työturvallisuudesta, onnettomuuksista ja ensihoidosta.