Soita ja varaa koulutus 040 5345597

Asbestipurkutyön päivityskoulutus

Asbestipurkutyön päivityskurssi

Koulutuksen edellytyksenä on työkokemus asbestipurkutöistä.
Koulutus on tarkoitettu asbestipurkutyötä tekeville, jotka eivät ole suorittaneet uuden lain mukaista ammattitutkintoa tai sen osaa tai koulutus on käyty ennen vuotta 2011. Kurssiin kuuluu teoriaosuus ja näyttötutkinto, jossa on koe ja käytännön näyttö. Koulutuksen edellytyksenä on työkokemus asbestipurkutöistä.
Tutkinnon suoritettuaan osallistuja voidaan ilmoittaa asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin. 1.1.2018 alkaen asbestipurkutöiden suorittaminen edellyttää, että työntekijällä ja työnjohtajalla on suoritettuna soveltuva ammattitutkinto tai sen osa ja heidät on rekisteröity.

Asbesti kartoituskoulutuksen sisältö

Asbestipurkutyön päivityskoulutus ja tutkinto on laadukas koulutus, jonka koulutusosiossa opetetaan kokeneille purkajille uudet lakivaatimukset ja määräykset sekä nykyaikaiset työmenetelmät ja laitteet. Koulutus kestää kaksi (2) päivää.

Ensimmäinen päivä on teoriapäivä

Se sisältää asbestipurkutyön teoriaa ja lainsäädäntöä, nykyaikaiset työmenetelmät, tutustumista laitteisiin sekä työvaiheisiin liittyviä käytännön asioita.

  • lakimuutokset
  • kartoituksen ja näytteenoton käytännöt
  • nykyaikaiset asbestipurkuun liittyvät laitteet
  • loggerin käyttö
  • alipainesuhteen vaikutus huuhteluvaikutukseen, joka mahdollistaa puhtaan puhtaaksimittauksen
  • nykyaikaiset apuvälineet, työmenetelmät ja hyvät käytänteet

Toinen päivä on näyttötutkinto päivä

Koulutettavat antavat tutkintosuoritteen, joka toimitetaan tutkintotoimikunnan tarkastettavaksi. Tutkintosuoritteen läpäisseet saavat oikeuden tehdä asbestipurkutyötä ja saavat tutkintotoimikunnan myöntämän näyttötutkintotodistuksen. Tämän jälkeen toimitetaan rekisteröintipyyntö pätevien asbestipurkajien rekisteriin. 
Asbestipurkutyötä saavat tehdä vain siihen pätevät työntekijät. Yhtenä pätevyysvaatimuksena on asbestipurkutyökoulutuksen ja -tutkinnon suorittaminen.

Tulevat koulutukset