Soita ja varaa koulutus 040 5345597

Digipiirturinkäyttö ja kuorman sidonta

Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettejat oppivat käyttämään digitaalisia ajopiirtureita oikein ja työtehtävien edellyttämällä tavalla. Lisäksi tavoittena on, että he tiedostavat kuljettajan ja yrityksen velvollisuusdet digipiirturin käytössä. Kuljettajat tiedostavat myös kuorman sidonnan vaatimukset ja oppivat ymmärtämään kuljetusketjun vastuun kuorman varmistamisessa sekä ajo-ja lepoaikojen noudattamisessa.

Koulutkseen osalllistunut kuljettaja omaksuu turvalliset kuormaustavat ja tiedostaa kuorman sidonnan ja kuorman tuennan merkityksen turvallisuustekijänä. Lisäksi kuljettaja osaa kurssin jälkeen digitaalisen ajopiirturin käytön, toimenpiteet ennen ja ajon jälkeen ym. tarvittavat tiedot.

Kurssin sisältö

  • Digitaalinen ajopiirturi
  • Velvollisuudet
  • Digipiirturin käyttö
  • Tietojen tallentaminen
  • Kuorman varmistaminen ja ajo- ja lepoajat

Tulevat koulutukset