Soita ja varaa koulutus 040 5345597

Ennakoiva ajo

Kurssin tavoitteena on että kuljettajat ymmärtävät, että vaaratilanteiden ennakointi ja välttäminen on tärkeintä turvallisen liikkumisen kannalta.

Ennakoiva kuljettaja osaa välttää liikenteessä vaaratilanteita huolehtimalla siitä, että hänellä on aina tilaa ja aikaa eli pelivaraa toimia Ennakoiva kuljettaja osaa ennen kaikkea tunnistaa omassa ja muiden ajamisessa riskitekijöitä ja on pohtinut etukäteen keinoja niiden välttämiseksi. Itsensä tunteminen kuljettajana on avain ennakointiin. On tärkeä tunnistaa ja tunnustaa väsymyksen, tunnetilojen ja omien reaktioiden vaikutus ajamiseen. Niiden hallitseminen luo pohjan ennakoivalle ajamiselle.

Kurssin sisältö

 • 0- visio
 • Ennakoiva ajaminen asiana ja ammattitaitona
 • Tapahtumakuvaus onnettomuudesta
 • Kuljettajan mahdollisuus vaikuttaa onnettomuuden seurauksiin
 • Pelivaran käsite, sisältö ja Pelivara-malli

Tavoite

 • Että 0-visio, yhteiskunnallinen tavoite, tarkoittaa ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä
 • Ammattikuljettajan yhtenä työtehtävänä on liikenneturvallinen ajokäyttäytiminen
 • Kuljettajalla on suuri mahdollisuus vaikuttaa onnettomuuden syntyyn ja seurauksiin sekä osoittaa väärien toimintojen vaikutukset

Ajoneuvon valmius ja kunto  sekä kuljettajan ajovalmius

 • Oman ajovalmiuden ylläpito
 • Ajoneuvon kuntotarkistus
 • Kuorman sijoittaminen

Havannointi

 • Riskien tunnistaminen ja niiden kompensointi
 • Nopeuden merkitys ja katvealueet

Turvallisuusvälit

 • Ajoneuvon välinen etäisyys
 • Liikenne virrassa ajaminen
 • Turvallisuusvälin hyödyt

Tulevat koulutukset