Soita ja varaa koulutus 040 5345597

Ennakoiva ja taloudellinen ajotapa

Koulutuksen tavoitteena on saada kuljettaja tunnistamaan työhönsä liittyviä riskejä ja oppia valmistautumaan niihin turvallisuuslähtöisemmin. Koulutus antaa kuljettajalle valmiuksia välttää vaaratilanteita liikenteessä ennakoimalla ja samalla ympäristö huomioiden sekä säästäen energiaa.

Ennakoiva kuljettaja osaa välttää liikenteessä vaaratilanteita huolehtimalla siitä, että hänellä on aina tilaa ja aikaa eli pelivaraa toimia Ennakoiva kuljettaja osaa ennen kaikkea tunnistaa omassa ja muiden ajamisessa riskitekijöitä ja on pohtinut etukäteen keinoja niiden välttämiseksi. Itsensä tunteminen kuljettajana on avain ennakointiin. Taloudellisen ajotavan omaksuminen on tehokas ja edullinen keino vaikuttaa autoilun energiankulutukseen ja kustannuksiin, sillä sen niksit ovat jokaisen kuljettajan hyödynnettävissä auton iästä riippumatta. Samalla liikenneturvallisuus kohenee.

Kurssin sisältö

Ennakointi kuljettajan työssä

  • mitä kaikkea ennakointi on
  • Kuljettajan mahdollisuudet vaikuttaa omassa työssään

Taloudellinen ajaminen

  • kuljetusten ympäristövaikutukset
  • ajotavan merkitys
  • ajoneuvotekniikka
  • kuljettajan mahdollisuudet vaikuttaa taloudellisuuteen
  • taloudellisen ajotavan kokonaisuudne hallinta

Ajotapaseurannan tulosten hyödyntäminen

  • mitä asioita nykytekniikalla voidaan seurta
  • ajotapaseurannan taloudelliset vaikutuket
  • ajotapaseurannan turvallisuus vaikutukset

Tulevat koulutukset