Soita ja varaa koulutus 040 5345597

Ensiapukurssi EA 2

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. Ensiavun jatkokurssilla (EA 2) syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja EA1 kurssilta. 

Uusina asioina kurssilla tulee mm., taktiikat monipotilastilanteessa  sekä vammapotilaan tutkiminen ja hoito. Kurssi koostuu pääasiassa harjoituksista.

Kurssille voi osallistua, jos osallistujalla on voimassaoleva EA 1 -todistus. Ensiavun jatkokurssi käy kertauskurssista EA 1 -koulutukselle.

Kurssitodistus on voimassa 3 vuotta ja se on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

Koulutuksen pitää SPR:n valtuuttama ETK-kouluttaja.

Sisältö

 • Hätäensiavun kertaus: Hätäilmoitus, tajuttomuus, elvytys, sokki
 • Ensiavun taktiikka
 • Vammamekanismi
 • Loukkaantuneen tutkiminen
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat
 • Rankavammat, (murtumat)
 • Sisäelinvammat
 • Ensiapuasennot
 • Loukkaantuneen tarkkailu
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • Hypotermia ja paikalliset paleltumat
 • Lapsen ja vauvan elvytys
 • Henkinen ensiapu

Tulevat koulutukset