Soita ja varaa koulutus 040 5345597

Hätäensiapu sekä alkusammutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tiedot ja taidot miten toimia onnettomuustilanteissa tienpäällä.

Hätäensiapu on henkeä pelastava ensiapu. Hätätilanteessa on aina kysymys minuuteista, sillä vakavasti loukkaantunut tai äkillisesti sairastunut tarvitsee apua nopeasti.

Alkusammutuksen avulla voit ehkäistä tulipalon aiheuttamat vahingot tai vähentää niitä merkittävästi. Koulutuksen jälkeen kurssilainen osaa antaa hätäensiapu ja osaa tehdä alkusammutuksen alkusammutuskalustolla.

Kurssin sisältö

  • Turvallisuustoimenpiteet eri vaaratilanteissa
  • Hätäilmoitus ja lisävahinkojen estäminen onnettomuustilanteissa
  • Hätäensiapu
  • Riskien välttäminen kuljetustyössä
  • Palamisen edellytykset
  • Vaarallisten aineiden ympäristölle aiheuttamat vaarat, niiden ennaltaehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteessa
  • Sammuttamisen edellytykset
  • Alkusammutuskalusto ja sen toiminta
  • Alkusammutusharjoitus

Tulevat koulutukset