Soita ja varaa koulutus 040 5345597

Järjestyksenvalvonnan peruskurssi

Järjestyksenvalvojan peruskurssilla opiskellaan järjestyksenvalvonnan perustaidot. Järjestyksenvalvojan peruskurssin tavoitteena on antaa sen hyväksytyksi suorittaneille valmiudet toimia järjestyksenvalvojana järjestyksenvalvojista annetun lain määrittämissä tilaisuuksissa.

Peruskurssin hyväksytysti suorittanut henkilö hakee järjestyksenvalvojakorttia poliisilta. Järjestyksenvalvojan kortti on voimassa enintään 5 vuotta. Järjestyksenvalvoja on henkilö, jonka tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia toimialueellaan. Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva, 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut sisäasiainministeriön vahvistaman peruskurssin.

Kurssin sisältö

Järjestyksenvalvojan peruskurssilla opiskellaan järjestyksenvalvonnan perustaidot. Koulutus järjestetään Sisäasianministeriön vaatimusten ja ohjeistusten mukaisesti.

 • Kansalaisten perusoikeudet
 • Yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet sekä vastuu järjestyksenpidosta
 • Järjestyksenvalvonnan yleisiä periaatteita
 • Järjestyksenvalvoja, toimialue ja tehtävät
 • Järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
 • Henkilöiden ja tavaroiden tarkastaminen
 • Voimakeinojen käyttö
 • Yleisimmät rikokset
 • Päihteet ja päihtynyt asiakas
 • Väkivaltainen asiakas
 • Turvallisuussuunnitelma
 • Hätäensiapu, hälytys, tulipalo ja jälkihoito
 • Koulutuksen yhteenveto
 • Teoriakoe ja palautteet

Järjestyksenvalvojan peruskurssin jälkeen on mahdollisuus hakea poliisilta oikeutta toimia järjestyksenvalvojana eli järjestysmiehenä.

Kurssin kesto on 32 h

Tulevat koulutukset