Soita ja varaa koulutus 040 5345597

Sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002

Standardin SFS 6002 mukaisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen tarvitsevat kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Se soveltuu myös sähköalaa opiskeleville henkilöille.

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa kerrataan kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut.

Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan. (Lähde: Seti)

Koulutuksessa saat käyttöösi ”SFS 6002 käytännössä” -kirjan.

Koulutukseen (8h) sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneille myönnetään sähkötyöturvallisuuskortti, joka on voimassa 5 vuotta.

Tulevat koulutukset