Soita ja varaa koulutus 040 5345597

SPR – Turvapassi

JT Fire Protection tarjoaa työpaikoille monipuolisen SPR- Turvapassi koulutuksen. Ensiaputaitoinen, paloturvallisuutta tunteva ja uhkatilanteisiin varautunut henkilökunta tekee työpaikasta turvallisemman sekä omille työntekijöille että asiakkaille. 

Turvapassikoulutuksen tavoitteena on työntekijä, joka

  • osaa tunnistaa työhönsä ja työympäristöönsä kohdistuvia turvallisuusriskejä
  • pystyy ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä
  • osaa toimia ripeästi, tehokkaasti ja turvallisesti erilaisissa yllättävissä hätätilanteissa osaa auttaa ja antaa ensiapua tarvittaessa

Kurssin sisältö
Käytännön harjoituksia sisältävä, yhden työpäivän mittainen SPR Turvapassi® -koulutus painottuu seuraaviin toiminnallisiin osuuksiin:

  • ENSIAPUKOULUTUS 4 h antaa perusvalmiudet henkeä pelastavasta hätäensiavusta, sairaskohtauksista ja tapaturmista sekä lisää auttamisrohkeutta.
  • ALKUSAMMUTUSKOULUTUS 2h antaa tietoa paloturvallisuudesta ja alkusammutuksen yleisistä periaatteista sisältäen alkusammutuksen käytännön harjoitukset.
  • UHKATILANNEOSIO 2h antaa vuorovaikutustaitoja haasteellisesti käyttäytyvien ihmisten kohtaamiseen ja vahvistaa työpaikan turvallisuusajattelua ja -rutiineja.

Tulevat koulutukset