Soita ja varaa koulutus 040 5345597

Tieturva 2

Kaksi päivää kestävä tieturva 2 koulutus on jatkokurssi tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille, jotka työskentelevät yleisillä teillä. Lisäksi tieturva 2 – korttia edellytetään tienpitoon liittyvissä työssä, esimerkiksi työnjohto-, valvonta, ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävissä työskentelevillä.

Tieturva 2 -koulutukseen osallistuminen vaatii voimassa olevan Tieturva 1 -pätevyyden

Kurssin sisältö

  • Tiellä tehtävien töiden riskien tunteminen ja niihin varautuminen
  • Turvallisuusasioiden huomioiminen suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • Lakisääteisten suunnitelmien tunteminen ja laatiminen
  • Lakisääteisten tarkastusten tunteminen.
  • Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
  • Perehdyttämisvelvoitteiden tunteminen.
  • Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tunteminen

Koulutus kestää 16 h ja koulutuksen hyväksytysti läpäiseelle henkilölle myönnetään tieturva 2- kortti, joka on voimassa viisi vuotta.

 

Tulevat koulutukset