Soita ja varaa koulutus 040 5345597

Tulityökorttikoulutus

Uusi tulityökortti yhdistää tulityökorttikoulutuksen sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökorttikoulutuksen.
Vanha tulityökortti tai katto- ja vedeneristysalan tulityökortti, joka on suoritettu ennen vuotta 2016, on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia töitä.

Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tilapäsellä tulityöpaikalla työskentelevällä henkilöllä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä, voimassa oleva tulityökortti. Tulityökurssi on tarkoitettu tulitöiden myöntäjille, tekijöille, sekä valvonta- ja vartiointihenkilöstölle.

Tulityökortti-Koulutuksia järjestetään seuraavissa kaupungeissa säännöllisesti: Tampere ja Vantaa

Tulityökurssin sisältö

  • Tulityöt turvallisesti
  • Vastuut ja velvollisuudet
  • Tulityön vaarojen tunnistaminen
  • Turvatoimet eri toimintaympäristössä
  • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • Harjoitukset
  • Mitä opin

Koulutus on työpäivän pituinen ja koulutuksen hyväksytysti läpäissyt henkilö saa tulitöissä tarvittavan tulityökortin, joka on voimassa viisi vuotta. Uusi tulityökortti oikeuttaa tekemään sekä normaaleja tulitöitä että katto- ja vedeneristyslan tulitöitä.

Tulevat koulutukset