Soita ja varaa koulutus 040 5345597

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa työntekijälle perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta. Koulutus sopii kaikille alasta riippumatta.

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskorttikoulutus soveltuu myös ammattipätevyyskoulutukseksi.

Järjestämme avoimia koulutuksia seuraavilla paikkakunnilla: Tampere ja Vantaa

Kurssin sisältö

  •  Vastuut yhteisellä työpaikalla, työsuojelu ja työterveyshuolto
  • Riskienhallinta, johon kuuluu esimerkiksi vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen
  • Työpaikan kuormitustekijät
  • Perehdyttäminen työtehtäviin
  • Turvallisuuden huomioiminen työvälineissä ja erilaisissa töissä
  • Toiminta onnettomuustilanteissa
  • Tentti

Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikoulutuksen hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Tulevat koulutukset