Soita ja varaa koulutus 040 5345597

Vesityökorttikurssi (vesihygieniapassi)

Talousvettä toimittavalla laitoksilla ja muilla talousveden kanssa tekemisiin joutuvalla henkilökunnalla on kesäkuun loppuun 2008 mennessä pitänyt olla suoritettuna näyttötutkinto, jonka suorittamisesta annetaan vesihygieniaosaamista osaamista osoittava todistus, vesihygieniapassi. Vesihygieniapassi on voimassa 5 vuotta. Testaajista ja testauksista on tarkemmin säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 1351/2006.

Talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen pitää osoittaa suorittamalla Valviran ylläpitämä talous- tai allasvesihygieeninen osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin.

Menettely koskee kaikkia yli 50 henkilön tarpeisiin tai yli 10 kuutiometriä päivässä talousvettä toimittavia laitoksia tai jos vettä käytetään elintarvikkeiden valmistuksessa.

Vesityökorttikoulutus perehdyttää sinut yhden päivän aikana oman alasi hygieniavaatimuksiin ja oikeisiin toimintatapoihin. Jos haluat, voit osallistua samalla hygieniatestiin.

Kurssin sisältö

  • Lainsäädäntö ja talousveden valvonta
  • Vedenhankinta
  • Vedenkäsittely
  • Vesijohtoverkko
  • Huolto

 

Osaamistestaus

Koulutuspäivän päätteeksi järjestetään osaamistesti. Osaamistestiin voi osallistua ilman, että osallistuu kurssille.

Koulutuksesta on mahdollista saada ammattipätevyysmerkintä.

Tulevat koulutukset