Soita ja varaa koulutus 040 5345597

Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelma tulee tehdä jokaiseen rakennukseen erityispiirteet huomioiden. Mikäli kiinteistöön kuluu useampia rakennuksia, on harkittava tarvitaanko rakennuksiin erilaisia pelastussuunnitelmia. Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiöissä sen hallituksella.

Pelastussuunnitelmassa esitetään rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit sekä annetaan ohjeet niiden ehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Vanhat suunnitelmat on päivitettävä kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli 1.7.2013 mennessä.

Uudisrakennuksiin pelastussuunnitelma oli laadittava vuoden kuluessa vuonna 2011 annetun pelastuslain voimaantulosta eli 1.7.2012.

Teemme pelastussuunnitelmia taloyhtiöille. Asiantuntija laatii käytännönläheisen pelastussuunnitelman nopeasti, kohteen erityispiirteet huomioiden. Pelastussuunnitteluun sisältyy aina turvallisuustarkastus paikan päällä sekä raportti havainnoista ja kehityskohteista. Asukkaille jaettavilla turvallisuusohjeilla hoituu kätevästi lain vaatima pelastussuunnitelmasta tiedottaminen asukkaille. Tarvittaessa suunnitelman laatinut asiantuntija perehdyttää sen asukkaille esimerkiksi yhtiökokouksen yhteydessä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ›